Priya Imports, Inc.
Priya Imports, Inc.

Faceted Pairs

 
Black Onyx 
 
Black Onyx Long Pair
black onyx long pair
 
Black Onyx Long Pair
       
  BLACK ONYX    
       
Black Onyx long pair $ 18.00
       
       
       
       
  BACK TO INDEX    
 
 
Priya Imports, Inc.   l    p. 248.851.3400   l  Email: priyaimportsinc@gmail.com Priya Imports - Michigan - Semiprecious Beads

©2015 Priya Imports, Inc.  All rights reserved.